събота, 1 октомври 2016 г.

Екологично обучение

Разделно събиране на отпадъци в детската градина
Изработване на контейнери за различни по вид отпадъци в детската градина.